Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“) přijímáme pouze od spolupracovníků a zaměstnanců, tj. vylučujeme přijímání oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznámení přijímáme prostřednictvím formuláře, který je dostupný všem spolupracovníkům a zaměstnancům jak v elektronické, tak v papírové podobě a který umožňuje v obou případech učinit oznámení anonymně.

Osobou příslušnou pro přijímání oznámení je Martin Grecman, tel. +420 775 970 245, e-mail: grecman@mgreality.cz.